18 luty

Deutsche Binnenreederei AG w grupie OT Logistics

Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie to spółka, której podstawowym profilem działalności jest śródlądowy transport wodny. Firma zajmuje się przewozem kontenerów, towarów masowych, ładunków ponadgabarytowych, asystą przy pracach hydrotechnicznych, a także udostępnianiem barek pod magazyny pływające. Deutsche Binnenreederei AG znajduje się Grupie Kapitałowej OT Logistics od 2007 roku. OT Logistics S.A posiada 81,08% kapitału zakładowego i 81,08% głosów na zgromadzeniu wspólników. Dzięki udziałom w DBR szczecińska spółka jest największym podmiotem we wschodnich Niemczech (ma ok. 50% udziału w rynku).