25 maj

Wiceprezes OT Logistics SA komentuje wyniki Grupy

Piotr Pawlowski, wiceprezes OT Logistics SA
Piotr Pawlowski, wiceprezes OT Logistics SA

Rok 2014 był dla Grupy Kapitałowej OT Logistics bardzo udany. W każdym z trzech segmentów działalności zanotowaliśmy istotne wzrosty. W segmencie transportowym reprezentowanym przez żeglugę śródlądową był to jeden z najlepszych okresów w historii działalności operacyjnej. Ten pozytywny trend w wynikach utrzymaliśmy także w I kwartale 2015 roku.

Nieustannie kontynuujemy procesy prowadzące do uproszczenia i zoptymalizowania struktury, między innymi poprzez połączenia i synergie wewnątrz Grupy. Dzięki prowadzonym procesom integracji i dostosowywaniu do standardów działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics, swoją rentowność istotnie poprawiła spółka C.Hartwig Gdynia S.A., stanowiąca w naszej strukturze kluczowy element segmentu spedycji kontenerów i towarów drobnicowych. Z kolei bardzo dobre wyniki segmentu logistycznego to efekt konsolidacji gdyńskiego terminala oraz pozytywnej sytuacji w porcie w Świnoujściu.

Grupa w ostatnich latach swój rozwój opiera głównie na przejęciach i akwizycjach. Równolegle rozwija się też organicznie. Wyniki operacyjne są bardzo dobre, co skłania do szukania możliwości dalszego rozwoju. Dzięki flocie ok. 800 jednostek pływających Grupa ma 80 proc. udziałów w krajowym rynku transportu wodnego śródlądowego i ok. 50 proc. na rynku niemieckim.

Chcemy nadal się rozwijać. Liczymy na dotrzymanie deklaracji przedstawicieli różnych organów, informujących o planach rewitalizacji określonych odcinków dróg wodnych. Z nadzieją patrzymy na kontrakty terytorialne z perspektywy 2014-2020. Chcemy powrotu możliwości uprawiania regularnej żeglugi towarowej na Odrze jak i, zapewne w dalszej perspektywie, na Wiśle. Co więcej, mimo że już oferujemy szeroki wachlarz usług z zakresu transportu i spedycji, w tym morskiej i lotniczej, to nie zamierzamy na tym poprzestać. Bardzo uważnie obserwujemy otoczenie i jeśli pojawią się interesujące dla nas okazje biznesowe, wpisujące się w strategię Grupy, to z pewnością zrobimy wszystko w celu skorzystania z szans, które one niosą, do dalszej rozbudowy jednej z najbardziej wszechstronnych organizacji logistycznych, jaką jest Grupa Kapitałowa OT Logistics.

Piotr Pawłowski, wiceprezes OT Logistics SA