5 czerwiec

Najbardziej wszechstronna organizacja TSL w Polsce

Profilem działalności spółki jest spedycja międzynarodowa towarów w transporcie lądowym (kolejowym i samochodowym), morskim i śródlądowym na terenie Polski, Europy i świata. Dodatkowo zajmuje się kompleksową obsługą agencyjną statków, przeładunkami, magazynowaniem, działalnością wspomagającą transport.