10 czerwiec

Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia obchodzi 20-lecie

Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. to jedyny w Polsce kompletny terminal ro-ro. Spółka oferuje usługi przeładunkowe drobnicy zjednostkowanej, kontenerów, jak również ładunków pochodzenia chemicznego, drewna i pochodnych. Terminal realizuje także przeładunek i składowanie towarów masowych, tj. śruty, biomasy, zboża, koksu, złomu. Przeniesienie własności 100 proc. udziałów Bałtyckiego Terminala Drobnicowego Gdynia Sp. z o.o. na OT Logistics S.A. nastąpiło 1 lipca 2014 roku. Zakup ten stanowił realizację priorytetowego celu inwestycyjnego określonego w Prospekcie emisyjnym Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 6 czerwca 2013 roku. Nabycie udziałów BTDG umocniło pozycję OT Logistics S.A. na rynku spedycji morskiej i kolejowej w północnej Polsce, a Bałtyckiemu Terminalowi Drobnicowemu Gdynia Sp. z o.o. dało szansę dalszego rozwoju prowadzonej działalności. Obecnie spółka posiada dominującą pozycję w Polsce w przeładunku ro-ro (ładunki toczne, naczepy) oraz przeładunku i magazynowaniu papieru.