20 czerwiec

Nowe nazwy portów w Grupie Kapitałowej OT Logistics

Grupa Kapitałowa OT Logistics właśnie ujednoliciła nazewnictwo w swoich spółkach portowych. Nowe nazwy składają się z przedrostka nawiązującego do spółki matki – „OT”, funkcji pełnionej przez daną spółkę – „Port” oraz nazwy miasta, w którym prowadzona jest działalność. Zmianie podlegają dwie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics. Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia zmienia nazwę na OT Port Gdynia, a Odratrans-Porty – na OT Port Wrocław. Wcześniej, w kwietniu bieżącego roku, Port Handlowy Świnoujście zmienił nazwę na OT Port Świnoujście. Poza zmianami nazw porty z Grupy OT Logistics otrzymały nową, jednakową identyfikację wizualną.

– W momencie przejęcia Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia w lipcu 2014 roku, Grupa Kapitałowa OT Logistics stała się największym operatorem portowym w Polsce. Przeprowadzona właśnie zmiana nazewnictwa ma na celu przede wszystkim podkreślenie związku tych organizacji portowych z Grupą, a co się z tym wiąże – spełniania przez te organizacje wysokich standardów, które postawiła wiodąca spółka w Grupie, czyli OT Logistics S.A. – powiedział Piotr Pawłowski, Wiceprezes Zarządu OT Logistics. – Dbamy o to aby logo „OT” utożsamiane było z najwyższej jakości obsługą w branży TSL – dodaje.

Udziały w OT Port Świnoujście (dawny Port Handlowy Świnoujście, PHŚ) Grupa nabyła w 2008 r. Dzięki przeprowadzeniu szeregu działań restrukturyzacyjnych, a także nawiązaniu synergii z innymi podmiotami z Grupy, przychody portu wzrosły z 56,5 mln zł w 2008 r. do 90,1 mln zł w 2014 r. Aktualnie prowadzone są działania związane z przekształcaniem tego portu masowego w port uniwersalny.

Akwizycja OT Port Gdynia (dawny Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia, BTDG) została przeprowadzona w lipcu 2014 r. OT Port Gdynia to najbardziej wszechstronny operator przeładunkowy w gdyńskim porcie, obsługujący zarówno towary drobnicowe jak i masowe, ro-ro i kontenery. Od momentu przejęcia przez Grupę, realizowana jest strategia zacieśniania współpracy z klientami. Wdrażane są również działania, mające na celu optymalizację kosztową i zwiększenie synergii z innymi podmiotami wchodzącymi w skład Grupy.

OT Port Wrocław (dawne Odtratrans-Porty) jest portem śródlądowym, położonym na rzeką Odrą. Oferuje możliwość przeładunku towarów z barek, wagonów, a także samochodów. Na terenie portu znajdują się magazyny i place składowe.