27 lipiec

Prezes OT Logistics SA zaprasza do portalu inwestora

Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics SA
Zbigniew Nowik, prezes zarządu OT Logistics SA. Fot. Piotr Waniorek / zelaznastudio.pl

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło mi powitać Państwa na nowej stronie internetowej OTL Inwestor, dedykowanej naszym obecnym oraz – mamy nadzieję – przyszłym inwestorom. Jej powstanie związane jest z dynamicznym wzrostem skali działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics (GK OTL) i stanowi odpowiedź na rosnące wraz z nią potrzeby komunikacyjne uczestników rynku kapitałowego. Znajdziecie tutaj Państwo zawsze aktualne informacje nt. wyników finansowych, działań związanych z rozwojem naszej organizacji, a także zakończonych, bieżących i zbliżających się emisji papierów wartościowych Grupy.

Rok 2014 był dla OT Logistics rokiem przełomowym, między innymi za sprawą przeprowadzonych akwizycji. W styczniu sfinalizowane zostało przejęcie Grupy C.Hartwig Gdynia, a w lipcu w skład GK OTL wszedł Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia (BTDG), obecnie – po zmianie nazwy – OT Port Gdynia (OTPG). Dzięki powyższym przejęciom Grupa zyskała wiele nowych kompetencji i otworzyła się na nowe rynki, a konsolidacja tych podmiotów stanowiła jeden z czynników, dzięki którym możliwe było skokowe zwiększenie skali działalności. Efektem tych działań były rekordowe wyniki finansowe w 2014 roku.

Utrzymanie pozytywnych trendów w I kwartale 2015 roku świadczy o skuteczności prowadzonych procesów integracji i dostosowywania nowych podmiotów do standardów działalności GK OTL. W ich wyniku swoją rentowność istotnie poprawiła spółka C.Hartwig Gdynia, stanowiąca w naszej strukturze kluczowy element segmentu spedycji kontenerów i towarów drobnicowych. Z kolei bardzo dobre wyniki segmentu logistycznego to w dużej mierze efekt skutecznej konsolidacji gdyńskiego terminala.

Chcemy, aby dalszy rozwój Grupy nadal opierał się zarówno na wzroście organicznym, jak i akwizycjach. Kompetencje OT Logistics w tych obszarach wzmocnione zostały niedawno poprzez poszerzenie składu Zarządu. Jako nowy Prezes, a wcześniej przez kilkanaście lat Przewodniczący Rady Nadzorczej, mam przed sobą zadania związane przede wszystkim z pierwszym z wymienionych obszarów. Będę kontynuował i intensyfikował działania prowadzące do optymalizacji struktury Grupy, celem dalszego ograniczania kosztów operacyjnych – dostrzegamy tu istotny potencjał do oszczędności. Natomiast już z początkiem września Zarząd wzmocni dodatkowo Piotr Ambrozowicz, menedżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi organizacjami. Zostaną mu powierzone przede wszystkim zadania w zakresie kolejnych przejęć.

OT Logistics już dziś oferuje swoim klientom kompleksowe usługi, w ramach których jesteśmy w stanie przewieźć dowolny towar z każdego miejsca na świecie do każdej innej lokalizacji. Jesteśmy jedną z największych organizacji logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie zamierzamy na tym poprzestać. Nasze aspiracje rosną wraz ze skalą działalności Grupy.

Zyskaliśmy już zaufanie setek inwestorów. Mam nadzieję, że dzięki jasnej i czytelnej komunikacji, uda nam się przekonać do współpracy kolejnych, co pozwoli nam realizować plany dalszego rozwoju. Jestem przekonany, że powstanie strony OTL Inwestor pomoże nam w osiąganiu kolejnych, ambitnych celów.

Z poważaniem,

Zbigniew Nowik
Prezes Zarządu OT Logistics