30 lipiec

OT Logistics współwłaścicielem operatora portu w Rijece

Port w Rijece
Port w Rijece, fot. Shutterstock

OT Logistics S.A. kupiła 2 805 232 akcji Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji. Transakcja wyniosła 61, 2 mln złotych. OT Logistics jest teraz jedynym istotnym inwestorem branżowym w chorwackiej spółce. Po zarejestrowaniu emisji, kontrolując 20,81 proc. akcji, stanie się jej drugim co do wielkości – po chorwackim państwie – udziałowcem. Spółka zamierza podjąć rozmowy na temat ścisłej współpracy nie tylko na poziomie inwestycyjnym, ale i operacyjnym.

Ta inwestycja to kolejny element wzmacniający pozycję Grupy OT Logistics w korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk. Port w Rijece pozwoli na ekspansję na rynku obrotu towarów pomiędzy Europą a krajami basenu Morza Śródziemnego i Oceanu Indyjskiego.

– Nabycie udziałów w porcie w Rijece stanowi istotny element budowy przez OT Logistics transportowego korytarza północ-południe. Natomiast z punktu widzenia naszych chorwackich partnerów, istotną wartość z pewnością stanowi pozyskanie inwestora branżowego. Możemy wnieść do spółki ważny know-how. Ponadto już dziś wiemy, że korzystanie z usług portu będzie atrakcyjną alternatywą dla naszych aktualnych Klientów – mówi Zbigniew Nowik, prezes zarządu OT Logistics S.A.

Luka Rijeka d.d. jest operatorem największego portu w Chorwacji, notowanym na giełdzie w Zagrzebiu. Podstawowym przedmiotem działalności spółki są usługi portowe, w tym usługi załadunku, rozładunku, magazynowania i transportu ładunków masowych, drobnicowych, drewna, zbóż, a także zwierząt i owoców. Obecne zdolności przeładunkowe portu to ponad 8 mln ton (5 mln ton towarów masowych i 3,2 mln ton towarów drobnicowych). Ponadto Luka Rijeka posiada 49 proc. udział w terminalu kontenerowym o zdolnościach przeładunkowych na poziomie 600 tys. TEU. Potencjał portu w 2014 r. był wykorzystany poniżej 25 proc., a spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 167,4 mln kun (ok. 93,2 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 31.12.2014 r.). Podstawowym celem nowej emisji są inwestycje umożliwiające pełne wykorzystanie drzemiącego potencjału. Wartość emisji to 300 mln kun (ok. 163,7 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 29.07.2015 r.).

Z komunikatu Luka Rijeka d.d. wynika, że z 7,5 mln akcji nowej emisji 2,8 mln akcji zostało przydzielonych OT Logistics S.A. oraz, że miała miejsce duża nadsubskrypcja. Docelowo, po zarejestrowaniu emisji Skarb Państwa pośrednio i bezpośrednio posiadać będzie 38 proc. akcji spółki, a OT Logistics – 21 proc. Blisko 31 proc. akcji znajdować się będzie w posiadaniu kilku funduszy emerytalnych międzynarodowych grup finansowych. Na konferencji prasowej która odbyła się wczoraj, minister ds. morskich, transportu i infrastruktury Siniša Hajdaš Dončić poinformował, że spółka OT Logistics traktowana jest jako inwestor strategiczny.