19 sierpień

Inwestorzy kupili całą pulę obligacji OT Logistics

Zakończona emisja obligacji serii E
Fot. Shutterstock

Sukcesem zakończyła się sprzedaż obligacji serii E, które spółka OT Logistics we współpracy z Niezależnym Domem Maklerskim oferowała inwestorom indywidualnym.

Pragniemy poinformować, że zrealizowaliśmy założony plan i sprzedaliśmy w ofercie publicznej 10 tysięcy obligacji o wartości 1 tysiąca złotych każda. Oznacza to, że pozyskaliśmy od inwestorów kwotę 10 milionów złotych.

Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zaufanie, którym obdarzyli nas inwestorzy.

– Sukces oferty i fakt, że pomimo okresu wakacyjnego w ofercie udział wzięło ponad 230 inwestorów, interpretujemy jako świadectwo zaufania rynku kapitałowego do OT Logistics i realizowanych przez nas działań – powiedział Zbigniew Nowik, prezes OT Logistics.

Oferta obejmowała obligacje, których oprocentowanie wynosi 5,4 procent w skali roku. Ich posiadacze będą otrzymywać należne odsetki co kwartał, a wykup obligacji został zaplanowany po trzech latach.

Chcemy podkreślić, że jesteśmy już obecni na rynku Catalyst. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy trzy emisje obligacji na kwotę 130 milionów złotych oraz 5 milionów euro. W 2011 roku wyemitowaliśmy z kolei papiery o wartości 60 milionów złotych, które zgodnie z planem zostały wykupione w 2014 roku. Odsetki dla każdej serii wypłacane są terminowo.