26 listopad

OT Logistics S.A. po trzecim kwartale 2015

Konferencja OT Logistics SA wyniki za 3 kwartal
Prezes Zarządu Zbigniew Nowik i Wiceprezes Piotr Ambroziewicz podczas omówienia wyników spółki po trzecim kwartale 2015, fot. OT Logistics S.A.

Najważniejsze wydarzenia w działalności OT Logistics S.A. po trzecim kwartale 2015 to przede wszystkim podpisanie ostatecznej umowy 30-letniej dzierżawy gruntu w Porcie Morskim Gdańsk, gdzie spółka planuje budowę największego w regionie portu specjalizującego się w obsłudze towarów agro (zbóż i pasz); zakup za 61,2 mln zł akcji spółki Luka Rijeka d.d., zarządzającej największym portem morskim w Chorwacji; nabycie 100% udziałów spedytora kolejowego Landkol specjalizującego się w przewozie kruszyw oraz towarów masowych. Wpływ na wyniki OT Logistics S.A. wywarła także intensywna optymalizacja spółek wchodzących w skład grupy mająca na celu podniesienie ich rentowności i jakości usług, uporządkowanie struktury, ujednolicenie nazewnictwa oraz zwiększenie rozpoznawalności grupy jako marki.

Przychody skonsolidowane OT Logistics S.A. wyniosły w trzech pierwszych kwartałach 554,1 mln zł. W tym samym okresie rok wcześniej było to 610,9 mln zł. Zysk EBITDA wyniósł 43,1 mln zł wobec 47,7 mln zł w analogicznym okresie w poprzednim roku. Na poziomie netto Grupa Kapitałowa OT Logistics (GK OTL) wypracowała od stycznia do września 2015 r. 6,7 mln zł. W roku ubiegłym było to 14,2 mln zł. Łączna wartość akwizycji po trzecim kwartale to ok. 3,5 mln zł. Jednocześnie Grupa utrzymała wysokie wskaźniki rentowności. Marża brutto na sprzedaży w pierwszych dziewięciu miesiącach 2015 r. to 10,5 proc. i była wyższa o 0,6 p.p. niż rok wcześniej. Rentowność na poziomie EBITDA sięgnęła 6,3 proc. i była taka sama, jak w analogicznym okresie 2014 r. Na poziomie netto rentowność wyniosła 3,3 proc., co oznacza spadek 0,1 p.p. w stosunku do minionego roku.

– Na wyniki OT Logistics w trzecim kwartale miało wpływ kilka obiektywnych czynników. Mieliśmy przede wszystkim do czynienia z suszą, która spowodowała istotne problemy z żeglownością na szlakach śródlądowych i wstrzymała realizację zakontraktowanych usług. Jednocześnie wciąż mamy do czynienia z problemami na globalnym rynku węgla i stali, co wpływa na wolumeny przewozów i przeładunków w portach – tłumaczy Zbigniew Nowik, prezes zarządu OT Logistics. ─ Niemniej, poprawie uległa sytuacja na Wschodzie. Nasz terminal na granicy z Ukrainą notuje coraz lepsze wyniki i przestał już obciążać finanse Grupy – dodaje Zbigniew Nowik.

Zapraszamy do zapoznania się z szerszym omówieniem wyników w ponizszej prezentacji przygotowanej przez spółkę:

Omówienie wyników 2015Q1-Q3